Luftbilder: Flug über Stuttgart - insbesondere S21 / Stuttgart 21, City / Rosensteinviertel / Schlossgarten / Arnulf-Klett-Platz

Luftbilder: Flug über Stuttgart - insbesondere S21 / Stuttgart 21, City / Rosensteinvirtel/...

Foto: 7aktuell.de | Oskar Eyb

Quelle: 7aktuell.de | Oskar Eyb