Inthronisierung Stuttgarter Stadtprinzenpaar: prinz Harun Aytacer & prinzessin lena Iaval zu stutengarten

Inthronisierung Stuttgarter Stadtprinzenpaar: prinz harun I. & prinzessin lena I. zu stutengarten...

Foto: 7aktuell.de | Oskar Eyb

Quelle: 7aktuell.de | Oskar Eyb